lördag, december 04, 2010

Asså………………..STOPP.STOPP STOPP STOPP STOPP

DENHÄR TEXTEN HAR JAG HELT ENKELT NARA SNOTT..F-låt Josefin Brink

I en annons riktad till arbetsgivare skriver Arbetsförmedlingen:

”Har ni sysslor som aldrig blir utförda på grund av resursbrist? Genom arbetsförmedlingen finns nu möjlighet till resursförstärkning för arbetsuppgifter utöver den normala verksamheten… Ni betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar utan får 225 kronor per dag för att täcka handledarkostnader med mera.”

Den grupp människor som utannonseras till dessa förmånliga villkor är deltagare i ”Jobb- och utvecklingsgarantin” för långtidsarbetslösa. De som genomgått 450 dagar i garantin ska, under hot om indragen ersättning, hänvisas till vad regeringen kallar ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”. 

Någon lön ska inte betalas ut för arbetet. De långtidsarbetslösa kommer istället att få sin ersättning från den försämrade a-kassan som ger 65 procent av tidigare lön. Det betyder en maximal inkomst på 8400 kronor. För ett heltidsarbete. För den som saknar a-kassa blir ersättningen socialbidraget.
Arbetsförmedlingen beräknar att cirka 20000 personer kommer att hänvisas till de här jobben redan i år. Nästa år blir det betydligt fler. Kampen mot fattigdom och för människovärde står vid samma frontlinjer som för 100 år sedan.
Josefin Brink

Inga kommentarer: